ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ И НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ЗА ВОЋАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА ВИШЕГОДИШЊИХ ЗАСАДА КОНТРОЛИСАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2017. ГОДИНУ

са Нема коментара