Јавни позив за подношење пријава за доделу субвенција за осигурање усева, плодова и вишегодишњих засада пољопривредним производјачима контролисане пољопривредне производње на територији Града Новог сада за 2018. годину

са Нема коментара