ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ РАЗВОЈА ОРГАНСКЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2020. ГОДИНУ – ДОДЕЛА СУБВЕНЦИЈA ЗА НАБАВКУ САДНОГ И СЕМЕНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ДОЗВОЉЕНОГ ЗА УПОТРЕБУ У ОРГАНСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ, КОНТРОЛУ ЗЕМЉИШТА И ПЛОДОВА, СЕРТИФИКАЦИЈУ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ДРУГЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ, А ДЕО СУ ОСТАЛИХ МЕРА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА“

са Нема коментара
Јавни позив Органска производња 2020

&nbsp

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ oрганска 2020. г

&nbsp

ИЗЈАВА ЗА ОРГАНЦЕ 2020.г.