ДОДЕЉЕНА ПРИЗНАЊА ЗА НАЈБОЉИ МЕД

са Нема коментара

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић присуствовао је свечаности поводом доделе признања и сертификата учесницима 2. Међународне сензорне оцене квалитета меда у организацији Кластера „Панонска пчела“, уз подршку Привредне коморе Војводине.

Узoрци мeдa прeглeдaни су у oвлaшћeним лaбoрaтoриjaмa дa би сe пoтврдилo прирoднo свojствo мeдa, а оцeну квaлитeтa пристиглих узoрaкa рaдилa je стручнa кoмисиja коју су предводили прoфeсoри др Mирoслaв Ћиркoвић, др Joвaнкa Рeљић и др Ђoрђe Oкaнoвић. Сeнзoрну или oргaнoлeптичку oцeну – бoja, мирис, укус, чистoћa, густoћa и тeкстурa oбaвили су aкрeдитoвaни спeциjaлисти зa oргaнoлeптичкa свojствa хрaнe пo прaвилнику кojи je у пoтпунoсти сaглaсaн сa стaндaрдимa кojи вaжe у зeмљaмa Eврoпскe униje.

– Град Нови Сад је поново пружио подршку овој манифестацији, а број учесника и узорака меда показује да смо имали добар разлог за то. Квалитет меда јесте нешто што треба да буде наша конкурентна предност, и карта на коју треба да играмо, а то се и потврђује на данашњем догађају. Град Нови Сад од 2012. године континуирано подржава пчеларство. Један од три производа са заштићеним географским пореклом је и липов мед, и последње три године Град сноси комплетне трошкове сертификације, односно заштите географског порекла и наставиће то да ради и у наредном периоду. Први пут ове године смо издвојили средства за једно удружење пчелара са територије Града Новог Сада за набавку лекова. Настављамо да проширујемо наше активности, сарађујемо са Кластером, са удружењима, радимо плански и сигуран сам да сви заједно можемо да направимо резултате у будућности – рекао је Милорад Радојевић и честитао свим учесницима на добијеним признањима.

Председник Кластера „Панонска пчела“ Хаџи Зоран Јовановић је нагласио да је ове године пријављен изненађујући број учесника.

– Узорке меда у рекордном броју (92) доставили су учесници из Мађарске, Румуније, Хрватске, Македоније, Албаније, Црне Горе, Босне и Херцеговине и из Србије. По броју земаља учесница и броју узорака меда, ова Сензорна оцена квалитета меда спада у највеће у региону. Посебно желим да истакнем учешће пчелара са Косова и Метохије који су се први пут појавили са својим производима. Они су заслужено добили два велика признања, а имали смо прилику да са њима рaзмoтримо мoгућнoсти сaрaдње и помоћи кaкo би успешно рaзвили пчeлaрствo нa Кoсoву и Meтoхиjи – истакао је Јовановић.

На свечаности проглашења резултата и доделе признања за најбоље оцењене узорке меда, уручене су и захвалнице Граду Новом Саду, Покрајинској влади и Привредној комори Војводине. За апсолутног шампиона изабран је млади пчелар Александар Стевановић, док је титулу шампиона у категорији серије меда понела Биљана Томић. Ове године посебно признање, грамату за свеукупни допринос развоју пчеларства, добио је Владимир Хуњади који се већ 60 година бави пчеларством.

Loading Images