ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних подстицајних средстава за подршку развоја женског иновационог предузетништва на територији Града Новог Сада за 2018. годину

са Нема коментара
Јавни конкурс

 

Образац Пријаве-женско иновационо предузетништво

 

Критеријуми за вредновање и рангирање пријава

 

Несубвенционисане делатности_2018

 

Образац Извештаја-женско иновационо предузетништво

 

Lista vrednovanja i rangiranja

 

Odluka ŽIP