II Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 2022. годину за подстицање програма и манифестација или недостајућег дела средстава за финансирање програма и манифестација из области привреде од јавног интереса за Град Нови Сад која реализују удружења.

са Нема коментара
II Јавни конкурс Програми и Манифестације 2022

 

Образац 1. Пријава

 

Образац 2. Буџет програма

 

Образац 2а. Ревидиран буџет програма

 

Образац 3. Наративни извештај

 

Образац 3а. Финансијски извештај

 

Изјава 1. Изјава о непоседовању наменског рачуна у Управи за трезор

 

Изјава 2. - да средства за реализацију нису већ обезбеђена

 

Изјава 3. - непостојање сукоба интереса

 

Изјава 4. - остајање при планираним активностима

 

Изјава 4а. - Изјава са коригованим планом активности

 

Уредба Владе РС март 2018 Програми и манифестације

 

Одлука о измени II Јавног конкурса-Манифестације 2022

 

Листа вредновања и рангирања пријављених програма са предлогом одобрених средстава Манифестације 2022 II Конкурс

 

Одлука Манифестације 2022 II Конкурс

 

Извештај