II JAВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 2019. годину за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма из области привреде од јавног интереса за Град Нови Сад која реализују удружења

са Нема коментара
II Јавни конкурс Манифестације 2019 ГУП

 

Уредба Владе РС

 

Образац 1. Пријава

 

Образац 2. Буџет програма

 

Образац 2а. Ревидиран буџет програма

 

Образац 3. Изјава о непоседовању наменског рачуна у Управи за трезор

 

Образац 4. Извештај о реализацији програма и наменском коришћењу одобрених средстава