Извештај о реализованој финансијској подршци из буџетских средстава програмима и манифестацијама из области привреде од јавног интереса за град Нови Сад која реализују удружења у 2023. години

са Нема коментара

Погледајте извештај