Јавнa набавкa услуга – израда стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја града новог сада за период 2018.-2022. године, шифра: јнмв-у-3/2017-гуп

са Нема коментара
5. Конкурсна документација -ЈНМВ-У-3-2017-ГУП

 

6. Позив за подношење понуда - ЈНМВ-У-3-2017-ГУП

 

9. Одлука о обустави поступка - ЈНМВ-У-3-2017-ГУП

 

10. Obavestenje o obustavi postupka - JNMV-U-3-2017-GUP