Јавнa набавкa услуга – штампање за потребе градског штаба за заштиту од пожара стрних усева и жетве у 2017. години, шифра: ЈНМВ-У-7/2017-ГУП

са Нема коментара
5. Конкурсна документација -ЈНМВ-У-7-2017-ГУП

 

6. Позив за подносење понуда -ЈНМВ-У-7-2017-ГУП

 

9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-U-7-2017-GUP

 

11. Obavestenje o zakljucenom ugovoru - JNMV-U-7-2017-GUP