ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА- ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА МАНИФЕСТАЦИЈА И ДОГАЂАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ – II ПОЗИВ

са Нема коментара