ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА- ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА МАНИФЕСТАЦИЈА И ДОГАЂАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ – II ПОЗИВ

са Нема коментара

Јавни конкурс II позив
 
закључак II позив
 
1.3 Образац 1
 
1.4 Образац 2
 
1.5 Прилог 1
 
1.6 Прилог 2
 
Записник о спроведеном поступку Јавни конкурс манифестације - II Позив
 
Образац 3 - Извештај о реализацији програма манифестација и догађаја