JAВНИ КОНКУРС за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 2020. годину за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма из области привреде од јавног интереса за Град Нови Сад која реализују удружења

са Нема коментара
Јавни конкурс Манифестације 2020.  

Образац 1. Пријава

 

Образац 2. Буџет програма

 

Образац 2а. Ревидиран буџет програма

 

Образац 3. Изјава о непоседовању наменског рачуна у Управи за трезор

 

Образац 4. Извештај о реализацији програма и наменском коришћењу одобрених средстава (1)

 

Уредба Владе РС

 

Листа вредновања и рангирања пријављених програма са предлогом одобрених средстава

 

Уредба Владе РС

 

Одлука о избору Програма

 

Одлука о измени Одлуке

 

Одлука о измени одлуке о избору Програма

 

Захтев за сагласност за одржавање програма из области привреде од јавног интереса за Град Нови Сад која реализују удружења

 

Одлука о измени одлуке

 

Извештај Манифестације 2020 ГУП