Јавни позив за доделу бесповратних подстицајних средстава за набавку основних средстава (машина или опреме) микро и малим предузећима и предузетницима на територији Града Новог Сада у 2023. години.

са Нема коментара
Јавни позив 2023 МИКРО-МАЛА-ПРЕДУЗЕТНИЦИ

 

Nesubvencionisane_delatnosti_2023

 

Образац Пријаве-машине и опрема 2023

 

Образац Извештаја-машине и опрема 2023

 

УПУТСТВО ЗА ОТВАРАЊЕ ПОДРАЧУНА ТРЕЗОРУ-збирни налог

 

Овлашћење за преузимање депо картона из Трезора

 

Предлог oдлуке ММП 2023.

 

Одлука машине и опрема 2023