ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ТРОШКОВЕ СЕРТИФИКАЦИЈЕ ПРОИЗВОДА СА ОЗНАКОМ ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА У 2021. ГОДИНИ

са Нема коментара
ЈАВНИ ПОЗИВ ГЕОГРАФСКО ПОРЕКЛО 2021.

 
 

ПРИЈАВА субвенције са ознаком ГЕОГРАФСКОГ ПОРЕКЛА 2021.

 

ИЗЈАВА Географско порекло 2021.