Јавни позив за подношење пријава за доделу субвенција за осигурање усева, плодова, и вишегодишњих засада пољопривредним произвођачима контролисане пољопривредне производње на територији Града Новог Сада за 2021.годину

са Нема коментара
ЈАВНИ ПОЗИВ ОСИГУРАЊЕ-КОНТРОЛИСАНА П.П.  

ПРИЈАВА

 

ИЗЈАВА I и II