ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И НЕЗАПОСЛЕНИХ У ТУРИЗМУ

са Нема коментара

Градска управа за привреду Града Новог Сада заједно са Центром за истраживања и студије туризма из Новог Сада и Пословним удружењем хотелско угоститељске привреде ХОРЕС из Београда, започиње са реализацијом Програма „Образовање и стручно усавршавање запослених и незапослених у туризму“ који ће се спроводити на територији Новог Сада у периоду од јуна до октобра 2021. године.

Основни циљ обука и едукација је образовање и стручно усавршавање запослених и незапослених у туризму који чине најважнији фактор у туристичкој дестинaцији, а који директно и индиректно утичу на конкурентност туристичких производа неке дестинације. Едуковањем и усавршавањем људских ресурса у туризму и угоститељству омогућава се развој производа, услуга и нових технологија, у циљу повећања конкурентности не само туристичког производа, него и туристичких предузећа, али и туристичке дестиниције у целости.

Град Нови Сад од 2019. године издваја значајна средства за реализацију различитих врста обука, како за запослене, тако и за незапослене особе са територије Новог Сада.

Сет едукација за запослене у туризму започиње првом радионицом 16. јуна у Галерији Матице српске са почетком у 12.30 часова. Теме које ће се обрадити: Како водити пословање у пост COVID-19 периоду? Како комуницирати са тржиштем које је забринуто? Шта треба очекивати од туриста? Како развијати дестинацију? Који су то савремени пословни модели? Како је COVID-19 утицао на туристичка кретања? Како промовисати производ на дигиталним каналима? Како обликовати туристички производ у време и након пандемије? само су нека од питања на које ће дати одговоре еминентни експерти и професионалци из области туризма.

Почетак обука за незапослене у туризму који су евидентирани код Националне службе за запошљавање, а који желе да се преквалификују или стекну додатне вештине биће реализоване од 15. августа 2021. године. Полазници ће имати прилике да изаберу једну од две понуђене обуке за следеће профиле: рецепционер/ка и кувар/ица. Током реализације Програма посебан део биће посвећен менторском раду тј. обуци „један на један“. Ове обуке биће реализоване за најмање 20 полазника и то за различите позиције у кухињи, кућном домаћинству (практичне вештине у области гастрономије, технологије и организовања кухиње, стандардизације кућног домаћинства и одржавања хигијене у условима спречавања ширења вируса SARS-CoV-2) и за развој предузетничких вештина (покретање самосталног посла, врста и организација самосталног посла у домену руралног туризма).

На крају Програма планирано је стручно путовање за 50 најбољих полазника које ће поред карактера посете најбољим праксама имати и едукативни карактер, а уједно ће садржати и компоненту умрежавања са актерима истог или сличног профила на дестинацији.

Сви заинтересовани могу се пријавити преко следећих контаката:

За запослене: Центар за истраживања и студије туризма, Нови Сад
Контакт особа: Јелисавета Пурић Самарџија
Телефон: +381 65 5511117, +381 21 6571766
E- mail: [email protected] , www.ctrs-balkans.org

За незапослене: Пословно удружење хотелско угоститељске привреде – ХОРЕС, Београд
Контакт особа: Драгана Боснић
Телефон: +381 11 2642341, +381 11 3612538
E- mail: [email protected], [email protected], www.hores.rs

People photo created by lookstudio – www.freepik.com