STUDIJSKO PUTOVANJE U SKLOPU PROGRAMA OBUKE “OBRAZOVANJE I STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH I NEZAPOSLENIH U TURIZMU“

sa Nema komentara

IZVEŠTAJ
sa studijskog putovanja u sklopu Programa obuke „Obrazovanje i stručno usavršavanje zaposlenih i nezaposlenih u turizmu“ po Republici Srbiji i Republici Bosni i Hercegovini u periodu od 17-19.10.2021. godine

U skladu sa Programom razvoja turizma Grada Novog Sada za period od 2018-2022. godine („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 09/18) i Akcionog plana razvoja turizma Grada Novog Sada („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 51/18) Gradska uprava za privredu je organizovala obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i nezaposlenih u turizmu na teritoriji Grada Novog Sada.
Teorijski deo obuke je realizovan u tri, odvojena programa za nezaposlene, zaposlene u turizmu i mentorski rad. Obuke su se odvijale na različitim lokacijama, galerija Matice srpske, hotel Pupin, restorani, u periodu od juna do 15. septembra 2021. godine uz poštovanje svih propisanih mera. Program za nezaposlena lica obuhvata prekvalifikaciju i kvalifikacuju za recepcionere i kuvare. Mentorski rad obuvata proces gde pojedinac dobija pomoć i saveta od profesionalca – mentora. Stručno usavršavanje zaposlenih se baziralo na trenutno aktuelnim temama i sveukupnom situacijom.
Teme koje su obrđene: Kako doprineto revitalizaciji turističkog tržišta nakon krize-nove ideje i komunikacija; Upravljanje turističkom destinacijom i najbolje prakse u regionu koje su primenjive na destinaciju Novi Sad u uslovima pandemije virusa SARS-CoV-2; Marketing turističke destinacije sa posebnim fokusom na digitalni marketing; Brendiranje i pozicioniranje turističke destinacije; Razvoj turističkih proizvoda sa posebnim akcentom na kreativne industrije i kulturu imajući u vidu da je Novi Sad Evropska prestonica kulture; Unapređenje standarda i ponude domaćinstava koja se bave ruralnim turizmom; Kanali prodaje turističke destinacije koji se usklađuju sa Turističkom organizacijom Grada Novog Sada (TONS); Mehanizmi eksternog finansiranja projekata i razvoj zajedničkih projektnih ideja na teritoriji grada Novog Sada.
Mentorski rad je obuhvatio različite pozicije u kuhinji i u kućnom domaćinstvu; praktične veštine u oblasti gastronomije; tehnologije i organizovanja kuhinje, standardizacije kućnog domaćinstva i održavanja higijene u uslovima sprečavanja širenja virusa SARS-CoV-2.
Obuka za nezaposlene se odnosila na recepcionre/ke i kuvare/ce, odnosno tematska obuka za tehnologije i organizaciju objekta za pružanje usluga smeštaja, problematici sa stanovišta bezbednosti i sigurnosti, usvajanju standarda i standardnih operativnih procedura.
Program studijske posete obuhvatio je putovanje autobusom na relaciji Novi Sad-Užice-Zlatibor-Višegrad-Trebinje-Novi Sad u periodu od 17-19. oktobra 2021. godine; smeštaj u hotelu na bazi noćenja sa doručkom; potrebne ulaznice za posete kulturno-istorijskim znamenitostima, večeru na Zlatiboru i Trebinju, poseta Užicu sa stručnim predavanjem u saradnji sa TO Zapadne Srbije, odlazak na Zlatibor i organizacija stručnog predavanja, nastavak puta za Višegrad, obilazak starog mosta i spomenika Ivi Andriću, poseta Andrić gradu, poseta Vinariji Anđelić, obilazak Trebinja (iletište Crkvina, Hercegovačka Gračanica sa posetom grobu Jovana Dučića, galerija pozlaćenih ikona sa mauzolejem) sa stručnim predavanjem. Stručna ekskurzija je sprovedeno po unapred definisanoj agendi, a prema sledećem sadržaju:
• Prvi dan: polazak iz Novog Sada u ranim jutarnjim časovima, dolazak u Užice. Nastavak puta na Zlatibor, smeštaj u hotelu. Stručno predavanje održano u restoranu Kalem by Zak o poslovanju hotela i restorana, kao i o važnosti ljudskih resursa u ugostiteljstvu.
• Drugi dan: Obilazak starog mosta, čuvene Ćuprije na Drini i spomenika Ive Andriću, poseta Andrić gradu, koji su izgradili Emir Kusturica i Vlada Republike Srpske u čast Nobelovca. Vožnja brodom. Nastavak puta prema Trebinju. Smeštaj u hotel i odlazak na degustaciju vina u Vinariju Anđelić koja šest generacija gaji vinovu lozu (između ostalih, autohtonu sortu Žilavku) i proizvodi vino.
• Treći dan: Trebinje – Najjužniji grad BiH, u dolini reke Trebišnjice, najduže ponornice u Evropi. Stručno predavanja u saradnji sa Turističkom organizacijom Trebinja. Obilazak sa vodičem, Arslanagića mosta iz XVI veka sagrađenog od kamena, Trebišnjice, manastira Tvrdoš iz XVI veka, kao i crkve Gračanice. Povratak za Novi Sad u kasnim večernjim satima.
Stručna ekskurzija ima za cilj da pomogne uključivanje u turističke tokove, kao i unapređenje nastupanja na turističkom tržištu, kao i povezivanje istih i sličnih aktera u turističkoj delatnosti – umrežavanje.

Loading Images