Град Нови Сад повећао средства за активну политику запошљавања

са Нема коментара

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић и начелник градске Управе за привреду Саша Билиновић представили су Акциони план запошљавања Града Новог Сада за 2017. годину. План представља основни документ за спровођење активне политике запошљавања на територији Града Новог Сада којим се дефинишу циљеви и приоритети и утврђују програми и мере који ће бити реализовани у овој години, ради унапређења запошљавања и смањења незапослености.

У односу на 2016. годину када је издвојено око 107 милиона динара, Град Нови Сад је за ову годину обезбедио 28 милиона динара више за спровођење активне политике запошљавања.

– Прошле године када смо издвојили мање средстава него ове, били смо локална самоуправа са највећим издвајањима у Србији за програме запошљавања, a крoз њих je тaдa прoшлo oкo 390 људи. Ми смо за ову годину обезбедили 135 милиона динара за спровођење активне политике запошљавања, а да ове мере имају ефекта говоре нам и резултати Националне службе за запошљавање према којима је у јануару прошле године било 26917 незапослених лица на територији Града Новог Сада, а у јануару ове године око шест хиљада људи мање, односно 20891 незапослено лице. Наравно ти резултати постигнути су и захваљујући успешној политици привлачења инвестиција – рекао је Милорад Радојевић.

Град и ове године у већем обиму финансира програм приправника са износом од 37,5 милиона динара а њиме ће око 80 лица бити обухваћено, док је за програм стручне праксе издвојено 30 милиона динара за 119 лица. За организовање јавних радова од интереса за Град где ће бити обухваћене теже запошљиве категорије, опредељен је износ од 17, 5 милиона што је за пет милиона више него прошле године. Кроз доделу субвенције за самозапошљавање финансираће се отпочињање приватног посла и тиме повећати број новооснованих привредних друштава и предузетничких радњи у циљу подршке развоја предузетништва и јачања предузетничког духа, посебно женског предузетништва. Ове године субвенције износе 30 милиона динара, а од тога је десет милиона опредељено за самозапошљавање жена. Ова мера се показала да има највећи ефекат, јер скоро 80 % оних који добију ову субвенцију и након годину дана уговорне обавезе остају да развијају свој бизнис.

Субвенције за отварање нових радних места се одобравају послодавцима у једнократном износу од 200 000 динара по једном отвореном радном месту, а средства од 17 милиона динара су обезбеђена за 85 лица. Субвенције се односе искључиво на микро, мала, средња предузећа и предузетнике, а ове године је, у односу на прошлу, повећан износ за чак 12 милиона динара.

Такође, битно је да се наставља и улагање у обуке и едукације за дефицитарнa занимања те је за обуке у ИТ сектору издвојено 2,5 милиона динара, а за обуке старих заната 500 000 динара.
Ове године биће одржана и три сајма запошљавања, која ће финансирати Град и организовати у сарадњи са Националном службом за запошљавање, јер се показало да се у периоду од три до шест месеци након одржаног сајма запосли свако четврто незапослено лице које је посетило сајам и успоставило непосредни контакт са послодавцима.

Један од програма Акционог плана запошљавања је и Универзитетска професионална пракса за студенте завршних година факултета, а планирано је да између 40 и 50 студената праксу заврши у сарадњи са компанијама и послодавцима са којима Град постигне споразум.

Према Националном акционом плану запошљавања за 2017. годину програм субвенција биће у потпуности намењен припадницима теже запошљивих категорија, а ту спадају: млади до 30 година живота-без квалификација/са ниским квалификацијама или млади који посао траже дуже од 12 месеци, старији од 50 година живота, вишкови запослених, особе са инвалидитетом, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца, млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања, жртве трговине људима, жртве породичног насиља, жене, док ће мером бити обухваћена и остала лица са евиденције незапослених.