ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних подстицајних средстава за набавку основних средстава (машина или опреме) микро и малим предузећима и предузетницима на територији Града Новог Сада у 2021. години.

са Нема коментара
Јавни позив-набавка основних средстава за микро и мала предузећа и предузетнике 2021

 

Nesubvencionisane_delatnosti_2021

 

Образац Пријаве

 

Образац Извештаја

 

Критеријуми за вредновање и рангирање ММП 2021

 

Предлог Одлуке

 

Одлука машине и опрема 2021

 

Измена одлуке - машине и опрема 2021