Јавни позив за доделу бесповратних подстицајних средстава за набавку основних средстава (машина или опреме) микро и малим предузећима и предузетницима на територији Града Новог Сада у 2022. години.

са Нема коментара
Јавни позив-машине и опрема 2022

 

Образац Пријаве-машине и опрема 2022

 

Образац Извештаја-машине и опрема 2022

 

Несубвенционисане_делатности_2022

 

Критеријуми за вредновање и рангирање-машине и опрема 2022

 

Предлог одлуке Машине и опрема 2022

 

3-239-2022-1-II Одлука машине и опрема