Јавни позив за доделу бесповратних средстава за подршку развоја микро и малих предузећа и предузетника на територији Града Новог Сада за 2020. годину.

са Нема коментара
Јавни позив РРА Бачка 2020

Правилник РРА Бачка 2020

Делатности које се не финансирају 2020

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ ПРИЈАВА 2020

Образац Пријаве

Образац Извештаја

Lista vrednovanja i rangiranja 17.11.2020.

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava