ЛАКШЕ ДО ПРВОГ ПОСЛА У ИТ СЕКТОРУ УЗ ГРАД НОВИ САД

са Нема коментара

Члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић, у свечаној Сали Градске куће, уручио је сертификате свим полазницима, који су успешно зaвршили oбуку „Front – End програмер“ и „Microsoft Power Apps програмер“, у оквиру програма преквалификације незапослених лица зa дeфицитaрнa зaнимaњa, кojи je иницирao и финaнсијски подржао Град Нови Сад.

Активности на том Програму заједнички су реализовали Управа за привреду Града Новог Сада и школа рачунара Smart School New из Новог Сада.

У оквиру поменутог програма реализован је циклус од две обуке незапослених лица за дефицитарна занимања у области информационих технологија, које је финансирала Градска управа за привреду, а школа рачунара Smart School New је успешно реализовала програм обуке и то за: Front-end програмера у трајању од децембра 2022. до јуна 2023. године са укупно 26 полазника, а за Microsoft Power Apps програмера у трајању од децембра 2022. до марта 2023. године са укупно 20 полазника.

-Обуке за дефицитарна занимања имају за циљ да стручно оспособе незапослена лица у областима где има недовољно квалификованих и обучених кадрова на тржишту рада. Циљ ових обука је смањење незапослености. Град Нoви Сaд прaктичнo је цeнтaр индустриje информационих технологија у Србиjи. Понуда на локалном тржишту лица са практичним знањем из ове области је ниска и не може да одговори на укупну тражњу која континуирано расте, те Град путем ове мере сувбвенционише незапослена лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање за едукацију у области информационих технологија, чиме се смањује незапосленост и пружа подршка предузетничком сектору на територији Града, истакао је Милорад Радојевић, члан Градског већа.

-Обуке за преквалификацију у едукативном центру „Smart School“, се одржавају веома успешно већ годинама, уз заједничку сарадњу и финансијску подршку Града Новог Сада и Градске управе за привреду. Доказ да смо на правом путу, управо показује статистика и анализа тржишта рада, спроведена у сарадњи са Националном службом за запошљавање, којом је закључено да потражња за ИТ занимањима превазилази постојећу понуду и зато Град Нови Сад сваке године повећава издвојена средства за Акциони плана запошљавања и обуке за дефицитарна занимања. Резултати су више него добри, где се показало да више од 50% учесника овог програма у првим месецима након обуке, нађе посао у струци за коју су се преквалификовали, што потврђује и чињеница да су два кандидата, након завршене овогодишње обуке, нашла запослење у ИТ сектору, док су још два у која су ове поступку регрутације, изјавила је Данијела Ракита, директорка школе Smart School New из Новог Сада.

У периоду 2015-2023. године Град Нови Сад је на основу Акционог плана запошљавања Града Новог Сада за обуке и едукације незапослених лица за дефицитарна занимања издвојио укупно 63.000.000,00 динара. У том периоду обуке је успешно прошло преко 1.600 незапослених лица са евиденције Националне службе за запошљавање-Филијала Нови Сад.

Нови Сад, 9. јун 2023. године

Loading Images