Јавни конкурс за доделу средстава из буџета Града Новог Сада за 2023. годину за подстицање програма и манифестација или недостајућег дела средстава за финансирање програма и манифестација из области привреде од јавног интереса за Град Нови Сад која реализују удружења.

са Нема коментара
Јавни конкурс програми и манифестације 2023

 

Образац 1. Пријава

 

Образац 2. Буџет Програма-Манифестације

 

Образац 2а. Ревидиран буџет Програма-Манифестације

 

Образац 3. Наративни извештај о реализацији Програма-Манифестације

 

Образац 3а. Финансијски извештај о реализацији Програма-Манифестације

 

Изјава 1. Изјава о непоседовању наменског рачуна у Управи за трезор

 

Изјава 2. - да средства за реализацију нису већ обезбеђена

 

Изјава 3. - непостојање сукоба интереса

 

Изјава 4. - остајање при планираним активностима

 

Изјава 4а. - Изјава са коригованим планом активности

 

Изјава 5. - Изјава о намени средстава

 

Уредба Владе РС март 2018

 

Листа вредновања и рангирања пријављених програма са предлогом одобрених средстава Манифестације 2023.

 

Одлука Манифестације 2023 I Конкурс

 

ODLUKA O IZMENI ODLUKE MANIFESTACIJE

 

Odluka o izmeni odluke Manifestacije 2023.