ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних подстицајних средстава за подршку развоја женског иновационог предузетништва на територији Града Новог Сада за 2022. годину.

са Нема коментара
Јавни позив ЖИП 2022.

 

Nesubvencionisane_delatnosti_2022

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ И РАНГИРАЊЕ

 

Образац Пријаве ЖИП 2022

 

Образац Извештаја ЖИП 2022

 

Предлог одлуке ЖИП 2022.

 

Одлука ЖИП 2022