ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – РАКЕТЕ ЗА РАД ПРОТИВГРАДНИХ СТАНИЦА, ШИФРА: ЈНМВ-Д-1/2018-ГУП

са Нема коментара

5. Konkursna dokumentacija – JNMV-D-1-2018-GUP   9. Odluka o dodeli ugovora – JNMV-D-1-2018-GUP  

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ШИФРА: ЈНМВ-У-1/2018-ГУП

са Нема коментара

5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-1-2018-GUP   7. Izmene i dopune konkursne dokumentacije I – JNMV-U-1-2018-GUP   11. Odluka o dodeli ugovora – JNMV-U-1-2018-GUP  

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА САЈМОВА ЗАПОШЉАВАЊА, ШИФРА: ЈНМВ-У-5/2018-ГУП

са Нема коментара

6. Poziv za podnosenje ponuda – JNMV-U-5-2018-GUP   Flajer spoljna strana – primer   Plakat za naziv poslodavca – primer   Totem – primer  

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ОБУКА ЗА ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ, ШИФРА: ЈНМВ-У-13/2017-ГУП

са Нема коментара

5. Конкурсна документација -ЈНМВ-У-13-2017-ГУП   9. Odluka o dodeli ugovora – JNMV-U-13-2017-GUP  

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ОБУКА ЗА СТАРЕ И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ И ПОСЛОВЕ ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ, ШИФРА: ЈНМВ—У-12/2017-ГУП

са Нема коментара

5. Конкурсна документација -ЈНМВ-У-12-2017-ГУП   9. Одлука о додели уговора – ЈНМВ-У-12-2017-ГУП  

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ОБУКА ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА, ШИФРА: ЈНМВ—У-11/2017-ГУП

са Нема коментара

5. Конкурсна документација ЈНМВ-У-11-2017-ГУП   9. Одлука о додели уговора – ЈНМВ-У-11-2017-ГУП  

ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ПОЉОРЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ, ШИФРА: ЈНМВ-Д-2/2017-ГУП

са Нема коментара

5. Конкурсна документација -ЈНМВ-Ђ2-2017-ГУП   9. Odluka o dodeli ugovora – JNMV-D-2-2017-GUP   11. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-Д2-2017-ГУП-ПАРТИЈА-2   11. Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ-Д2-2017-ГУП-ПАРТИЈА-4

Јавнa набавкa услуга – израда програма развоја туризма града новог сада за период 2018.-2022. године, шифра: ЈHМВ-У-2/2017-ГУП

са Нема коментара

5. Конкурсна документација -ЈНМВ-У-2-2017-ГУП   9. Одлука о додели уговора – ЈНМВ-У-2-2017-ГУП