ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ОБУКА ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА, ШИФРА: ЈНМВ-У-13/2018-ГУП

са Нема коментара

5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-13-2018-GUP   9. Odluka o dodeli ugovora – JNMV-U-13-2018-GUP  

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ОБУКА, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА, ОРГАНИЗАЦИЈА, ИНСТИТУЦИЈА И УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ, ШИФРА: ОП-1/2018-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Konkursna dokumentacija - OP-1-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/5.-Konkursna-dokumentacija-OP-1-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda - OP-1-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-OP-1-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o dodeli ugovora - OP-1-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/09/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-OP-1-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА КРАТКОГ ФИЛМА ЗА ПРОМОЦИЈУ И ПРЕЗЕНТАЦИЈУ ГРАДА НОВОГ САДА, ШИФРА: ЈНМВ-У-6/2018-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Konkursna dokumentacija - JNMV-U-6-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-6-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda - JNMV-U-6-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-6-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-U-6-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-U-6-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – РАКЕТЕ ЗА РАД ПРОТИВГРАДНИХ СТАНИЦА, ШИФРА: ЈНМВ-Д-1/2018-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Konkursna dokumentacija - JNMV-D-1-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-D-1-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda - JNMV-D-1-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-D-1-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-D-1-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-D-1-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ШИФРА: ЈНМВ-У-12/2018-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-12-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-12-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda -JNMV-U-12-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-12-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-U-12-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-U-12-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“11. … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА ПРОГРАМА И ПЛАНА УПРАВЉАЧКОГ МОДЕЛА ПЕТРОВАРАДИНСКЕ ТВРЂАВЕ, ШИФРА: ЈНМВ-У-4/2018-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-4-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/06/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-4-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda - JNMV-U-4-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/06/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-4-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-U-4-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-U-4-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ЗА ПОДИЗАЊЕ ВЕТРОЗАШТИТНИХ ПОЈАСЕВА, ШИФРА: ЈНМВ-У-11/2018-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-11-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/06/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-11-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda -JNMV-U-11-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/06/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-11-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-U-11-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/07/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-U-11-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“11. … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА, ШИФРА: ЈНМВ-У-2/2018-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-2-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-2-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda - JNMV-U-2-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-2-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-U-2-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/06/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-U-2-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА АКЦИОНОГ ПЛАНА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ГРАДА НОВОГ САДА, ШИФРА: ЈНМВ-У-3/2018-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-3-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-3-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda - JNMV-U-3-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-3-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-U-3-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/06/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-U-3-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИЗРАДА КАРАТА И ИДЕНТИФИКОВАЊЕ КАТАСТАРСКИХ ПАРЦЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ ЈАВНИХ НАДМЕТАЊА, ШИФРА: ЈНМВ-У-8/2018-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-8-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-8-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda -JNMV-U-8-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-8-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-U-8-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-U-8-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“11. … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ ЗА УВОЂЕЊЕ У ПОСЕД ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ШИФРА: ЈНМВ-У-10/2018-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-10-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-10-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda -JNMV-U-10-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-10-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-U-10-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-U-10-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“11. … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА СТРНИХ УСЕВА И ЖЕТВЕ У 2018. ГОДИНИ, ШИФРА: ЈНМВ-У-9/2018-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-9-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-9-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda -JNMV-U-9-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-9-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-U-9-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-U-9-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“11. … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ ОРГАНСКЕ И КОНТРОЛИСАНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ПОНУДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА, ШИФРА: ЈНМВ-У-7/2018-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-7-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/04/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-7-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda -JNMV-U-7-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/04/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-7-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="10. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-U-7-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/05/10.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-U-7-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“12. … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ИСПИТИВАЊЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА, ШИФРА: ЈНМВ-У-1/2018-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-1-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/04/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-1-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda -JNMV-U-1-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/04/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-1-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="7. Izmene i dopune konkursne dokumentacije I - JNMV-U-1-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/04/7.-Izmene-i-dopune-konkursne-dokumentacije-I-JNMV-U-1-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ШТАМПАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ОДРЖАВАЊА САЈМОВА ЗАПОШЉАВАЊА, ШИФРА: ЈНМВ-У-5/2018-ГУП

са Нема коментара

[btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda - JNMV-U-5-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/03/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-5-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="5. Konkursna dokumentacija -JNMV-U-5-2018-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/03/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-5-2018-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="Flajer spoljna strana - primer" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2018/03/Flajer-spoljna-strana-primer.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“Flajer unutrasnja … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ОБУКА ЗА ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ, ШИФРА: ЈНМВ-У-13/2017-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Конкурсна документација -ЈНМВ-У-13-2017-ГУП" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/11/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-13-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Позив за подносење понуда - ЈНМВ-У-13-2017-ГУП" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/11/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-13-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-U-13-2017-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/12/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-U-13-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ОБУКА ЗА СТАРЕ И УМЕТНИЧКЕ ЗАНАТЕ И ПОСЛОВЕ ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ, ШИФРА: ЈНМВ—У-12/2017-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Конкурсна документација -ЈНМВ-У-12-2017-ГУП" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/10/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-12-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Позив за подношење понуда ЈНМВ-У-11-2017-ГУП" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/10/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-12-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Одлука о додели уговора - ЈНМВ-У-12-2017-ГУП" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/10/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-U-12-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“11. … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – ОБУКА ЗА ДЕФИЦИТАРНА ЗАНИМАЊА, ШИФРА: ЈНМВ—У-11/2017-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Конкурсна документација ЈНМВ-У-11-2017-ГУП" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/10/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-11-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Позив за подношење понуда ЈНМВ-У-11-2017-ГУП" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/10/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-11-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Одлука о додели уговора - ЈНМВ-У-11-2017-ГУП" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/10/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-U-11-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“11. … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – МОТОЦИКЛИ И КАЦИГЕ ЗА МОТОЦИКЛЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОЉОРЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ, ШИФРА: ОП-2/2017-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Konkursna dokumentacija -OP-2-2017-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/08/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-D-2-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Poziv za podnosenje ponuda -OP-2-2017-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/08/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-D-2-2017-GUP.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o obustavi postupka - OP-2-2017-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/09/9.-Odluka-o-obustavi-postupka-OP-2-2017-GUP.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“10. … Опширније

ЈАВНA НАБАВКA ДОБАРА – ТЕХНИЧКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБЕ ОПРЕМАЊА ПОЉОРЕДАРСКЕ СЛУЖБЕ, ШИФРА: ЈНМВ-Д-2/2017-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Конкурсна документација -ЈНМВ-Ђ2-2017-ГУП" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/08/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-D-2-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Позив за подносење понуда -ЈНМВ-Ђ2-2017-ГУП" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/08/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-D-2-2017-GUP.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Odluka o dodeli ugovora - JNMV-D-2-2017-GUP" link="https://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/08/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-D-2-2017-GUP.pdf" color="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“11. … Опширније

Јавнa набавкa услуга – штампање из области органске и контролисане пољопривредне производње и понуде пољопривредних производа, шифра: ЈНМВ-У-4/2017-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Конкурсна документација ЈНМВ-У-4-2017-ГУП" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/04/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-4-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Позив за подносење понуда ЈНМВ-У-4-2017-ГУП" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/04/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-4-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Одлука о додели уговора ЈНМВ-У-4-2017-ГУП" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/04/9.Odluka_o_dodeli_ugovora_JNMV_U_4_2017_GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“11. Обавештење … Опширније

Јавнa набавкa услуга – израда програма развоја туризма града новог сада за период 2018.-2022. године, шифра: ЈHМВ-У-2/2017-ГУП

са Нема коментара

[btn text="5. Конкурсна документација -ЈНМВ-У-2-2017-ГУП" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/03/5.-Konkursna-dokumentacija-JNMV-U-2-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="6. Позив за подносење понуда - ЈНМВ-У-2-2017-ГУП" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/03/6.-Poziv-za-podnosenje-ponuda-JNMV-U-2-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text="9. Одлука о додели уговора - ЈНМВ-У-2-2017-ГУП" link="http://privredans.com/dev/wp-content/uploads/2017/04/9.-Odluka-o-dodeli-ugovora-JNMV-U-2-2017-GUP.pdf" tcolor="#ffffff" thovercolor="#ffffff" icon="kt-icon-document" target="true"]   [btn text=“11. … Опширније